Nejčastější dotazy

 

Finanční poradenství

Jak to funguje?
Ať už máte konkrétní požadavek na sjednání produktu, nebo požadujete informace o daném produktu či chcete vytvořit finanční plán, vždy je pro nás důležité znát veškeré proměnné. První hovor / schůzka je tak důležitá pro získání informací o Vašich představách a požadavcích. Následně vypracujeme návrh řešení a vždy nabídneme několik variant k porovnání. Pokud Vás nějaký návrh nebo část řešení zaujme, pomůžeme Vám se sjednáním a budeme Vám oporou po celou dobu smluvního vztahu s producentem (např. bankou).
Co je finanční analýza?
Jedná se o prvotní fázi finančního plánování. Je to nepostradatelná část tohoto procesu. Aby finanční analýza mohla splňovat veškeré požadavky a aspekty, je důležité poskytnout co nejvíce informací, a to samozřejmě po pravdě. Díky tomu Váš finanční plán bude dávat smysl a nikdo ze zúčastněných neztrácí čas ani peníze.
Co si přinést s sebou na jednání?
S sebou budete potřebovat doklad totožnosti a pokud máte zájem projednat nastavení již sjednaných produktů, připravte si k nim sebou smluvní dokumentaci.
Jaké máte zkušenosti?
Naše dlouholeté zkušenosti jsou předáváme dále našim poradcům, kteří vždy ví kam se v případě potřeby obrátit pro radu a také i našim klientům, aby sami dokázali zhodnotit, jaká nabídka je pro ně zajímavá a která se zajímavou jen tváří.
Je smlouva sjednaná přes poradce dražší?
Nikoliv. V drtivé většině případů je to přesný opak. Díky dlouholetým zkušenostem a spoluprací s našimi partnery můžeme mnohdy vyjednat pro klienta výhodnější podmínky. Skvělým příkladem tomu jsou úrokové sazby na hypotečních úvěrech. Víme, na jakou nejnižší úrokovou sazbu se u úvěru můžete dostat. Dále pak vzhledem k množství již sjednaných smluv napříč celým trhem máme i možnosti zajímavých individuálních slev a akcí pro naše klienty.
Kdo to platí?
Fungujeme na základě provizí vyplacených za sjednané produkty od producentů, našim klientům neposíláme žádné faktury. Vždy dostanete více variant řešení a nemusíte se bát, že pro Vás budeme vybírat tu, za kterou dostáváme nejlépe zaplaceno. Díky velké konkurenci jsou naše provize za produkty vyrovnané a klient je pro nás vždy na prvním místě!
 

Hypoteční úvěr

Co je hypoteční úvěr?
Hypotéka je úvěr, který je vždy zajištěný nemovitostí.
Na co vše lze vzít hypoteční úvěr?
Nejobvyklejším účelem bývá nákup nemovitosti k bydlení nebo na investici. Financovat hypotékou lze bytovou jednotku, rodinný dům či pozemek. Překážkou není ani družstevní bydlení až do výše 3,5Mio nebo s jinou nemovitostí k zástavě. Případně lze úvěr sjednat i na nemovitost určenou k rekreaci, zde je ovšem důležité, aby splňovala určité parametry.
Na jak vysokou hypotéku dosáhnu?
Výpočet Vaší úvěruschopnosti (bonity) záleží na výši Vašich příjmů a výdajů. Pro zjednodušení můžeme říct, že součet všech splátek nesmí přesáhnout 50 % průměrného měsíčního příjmu. Pro přesnou nabídku hypotéky nás neváhejte kontaktovat.
Jak dlouho trvá vyřízení hypotečního úvěru?
Doba od žádosti o úvěr až po jeho čerpání je různá. Obecně platí, že jsou velké bankovní domy z důvodu větších kapacit rychlejší. Počítejte, že doba sjednání hypotečního úvěru je zhruba měsíc. Doba se také může lišit dle náročnosti úvěrového případu.
Jaké další náklady jsou s hypotékou spojeny?
Náklady na pořízení hypotečního úvěru jsou různé. Dnes díky zákonu č.257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru například neplatíte poplatek za vedení úvěrové účtu. Sjednání úvěru je většinou zdarma a poplatek za ocenění zastavované nemovitosti může být 0 – 5 000 CZK dle typu zastavované nemovitosti. Celkové roční náklady pak vyjadřuje RPSN.
Co je to RPSN?
Roční procentní sazba nákladů (RPSN) je procentuální vyjádření celkových nákladů úvěru. V těchto nákladech jsou zahrnuty veškeré poplatky spojené s úvěrem a úroková sazba. Pomáhá tak pro lepší orientaci výhodnosti úvěru. Můžeme říct, že RPSN je důležitější než úroková sazba, jelikož vyjadřuje kompletní náklady úvěru.
Jak získat nejlepší sazbu na hypotéku?
Nejlepší sazba neznamená automaticky nejlepší úvěr (viz „Co je to RPSN?“), s výběrem nejlepší banky Vám poradí zkušený poradce, který pro Vás na jednom místě získá několik nabídek. Poradce zná jednotlivé parametry a podmínky úvěrů u jednotlivých bank. Může se stát, že první vybraná banka má lepší úrok než jiná, ale například konstrukce úvěru nebo jiné překážky neumožní sjednání hypotéky u této banky v požadované výši a proto je nutné zvolit variantu s vyšším úrokem.
Může mít cizinec hypotéku?
Ano, záleží na typu povolení k pobytu a národnosti, občané Schengenu mohou získat úvěr i na základě přechodného pobytu. Vždy záleží na individuálním posouzení poskytovatele úvěru.
 

Evergreen Fund

Do čeho privátní fond investuje?
1. Hlavní kategorie aktiv: ETF a Closed end funds s dividendovým výnosem (50% a více portfolia), Akcie obchodované na finančních trzích (30%), 20% ostatní: Opce, Dluhopisy, Nemovitosti, Deriváty, Contract for difference (CFD), Alternativní investice, Podíly ve společnostech, Kryptoměny, Fondy kolektivního investování, Investování do financování úvěrů. Poměr kategorií aktiv se může měnit v souvislosti na tržním vývoji. 2. Primárním trhem pro obchodování budou rozvinuté trhy, především pak USA a Evropa, v případě potřeby může fond investovat minoritní části v rozvojových částech. Fond bude diverzifikován napříč hlavními průmyslovými segmenty. 3. Správce může zvolit i obchodování na margin (tzv. pákového efektu), pokud to uzná za vhodné, ať už přímo pomocí sjednání úvěru na obchodování, nebo pomocí cenných papírů, které v sobě pákový efekt již obsahují. Správce může, pokud uzná za vhodné, využít financování z cizích zdrojů, například při financování nemovitostních investičních záměrů. Pro zajištění rizika budou používány opce a opční strategie, které v případě velkých výkyvů trhů mají za úkol snižovat ztráty.
Jakou má fond právní subjektivitu?
Fond nemá vlastní právní subjektivitu, jedná se o správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle §15 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Společnost Evergreen fund, s.r.o. je správcem tohoto majetku.
Pro koho je určen?
Investovat do Evergreen fund mohou pouze kvalifikovaní investoři.
Kdo je kvalifikovaný investor?
Kvalifikovaného investora definuje §272 ZISIF, tedy je to osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň o 1. 125 000 EUR, nebo o 2. 1 000 000 Kč, jestliže obhospodařovatel nebo administrátor tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo jím pověřená osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby obdobně jako při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.
Na jak dlouho investovat?
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, doporučený investiční horizont je minimálně 5 let.
Základní charakteristika
Zařazení fondudle §15 ZISIF
Aplikováno právoČeské
Správce fonduEvergreen fund, s.r.o.
Datum založení fondu19.2.2021
Referenční měna fonduCZK
Druh investorůKvalifikovaný investor
Frekvence výpočtu NAVMěsíčně
Maximální vstupní poplatek5 %
Výkonnostní poplatek25 % ze zhodnocení nad 10 % p.a.
Maximální výstupní poplatek5 %
Managerský poplatek2 % p.a.
Minimální doporučený investiční horizont5 let
Disclaimer
Tento materiál slouží pouze pro informační účely, nejedná se o doporučení, finanční analýzu ani radu. Tento materiál není určen veřejnosti, ale toliko našim investorům. Společnost ani fond nepodléhají dohledu České národní banky. Společnost se zabývá kolektivní správou majetku kvalifikovaných investorů, neposkytuje individuální obhospodařování majetku ani jinou investiční službu. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Kvalifikovaným investorem se rozumí úzká skupina osob uvedených v §272 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech, kvalifikovaným investorem je rovněž osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu a jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň 125 000 EUR nebo ekvivalentu v jiné měně.
 

    Sledujte nás na sociálních médiích

    Získejte ty nejnovější informace ze světa financí

    Facebook LinkedIn